آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

بیانیه احزاب کمونیست و کارگری علیه حمله نظامی به سوریه

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شبکه همیستگی (SolidNet)

بیانیه احزاب کمونیست و کارگری علیه حمله نظامی امپریالیستی به سوریه

 

ما احزاب کمونیست و کارگری، همبستگی خود را با مردم سوریه اعلام نموده و حمله نظامی علیه سوریه را که توسط امپریالیست‌های ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا همراه با دیگر متحدین آن‌ها برای ارتقای منافع آن‌ها در منطقه تدارک دیده می‌شود، محکوم می‌کنیم.

ما دست‌آویزهای امپریالیست‌ها را، که نمایش داده شد، و در جنگ علیه عراق و در دیگر جنگ‌های امپریالیستی علیه یوگسلاوی، افغانستان و لیبی نیز به کار گفته شد، رد می‌کنیم.

ما طبقه کارگر، خلق‌های سراسر جهان را فرامی‌خوانیم با جنگ امپریالیستی جدید مخالفت نموده، آن را محکوم نمایند، بخواهند که دولت‌های کشورهای آن‌ها هیج درگیری نداشته و از حمله نظامی جنایتکارانه حمایت نکنند.

٢۹ اوت ٢٠١٣

١- حزب دمکراسی و سوسیالیسم الجزایر
٢¬- حزب کمونیست استرالیا
٣- حزب کمونیست آذربایجان
۴- تریبون دمکراتیک، مترقی بحرین
۵- حزب کمونیست بلاروس
۶- حزب کارگران بلژیک
۷- حزب کمونیست بلژیک (والونیا-بروکسل)
۸- حزب کمونیست بوهمی و موراوی
۹- حزب کمونیست برزیل
١٠- حزب کمونیست برزیل
١١¬- حزب کمونیست بریتانیا
١٢- حزب کمونیست جدید بریتانیا
١٣- حزب کمونیست کانادا
١۴- حزب کمونیست شیلی
١۵- حزب کمونیست کوبا
١۶- حزب مترقی زحمتکشان قیرس (آکل)
١۷- حزب کمونیست در دانمارک
١۸- حزب کمونیست فنلاند
١۹- حزب کمونیست متحد گرجستان
٢٠- حزب کمونیست آلمان
٢١- حزب کمونیست یونان
٢٢- حزب کارگران مجارستان
٢٣- حزب تودۀ ایران
٢۴- حزب کمونیست ایرلند
٢۵- حزب کمونیست‌های ایتالیا
٢۶- حزب کمونیست اردن
٢۷- حزب کمونیست لاتوی
٢۸- جبهه سوسیالیستی مردمی لیتوانی
٢۹- حزب کمونیست لوکزامبورگ
٣٠- حزب کمونیست مالت
٣١- حزب کمونیست مکزیک
٣٢- حزب کمونیست نروژ
٣٣- حزب کمونیست پاکستان
٣۴- حزب کمونیست فلسطین
٣۵- حزب مردم فلسطین
٣۶- حزب کمونیست فیلیپین (پ. ک. پ. ١٣۹٠)
٣۷- حزب کمونیست لهستان
٣۸- حزب کمونیست پرتغال
٣۹- حزب کمونیست فدراسون روسیه
۴٠- حزب کمونیست کارگری روسیه
۴١- حزب کمونیست اتحاد شوروی
۴٢- حزب کمونیست اسلواکی
۴٣- حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا
۴۴- حزب کمونیست سودان
۴۵- حزب کمونیست سوئد
۴۶- حزب کمونیست سوریه
۴۷- حزب کمونیست سوریه (متحد)
۴۸- حزب کمونیست تاجیکستان
۴۹- حزب کمونیست ترکیه
۵٠¬- حزب کار ترکیه
۵١- حزب کمونیست اوکرائین
۵٢- اتحادیه کمونیست‌های اوکرائین
۵٣- حزب کمونیست ونزوئلا

احزابی که در لیست «شبکه همبستگی» قرار ندارند:
١- حزب کمونیست کارگران بلاروس
٢- حزب کمونیست دانمارک
٣- حزب کمونیست کارگری فنلاند
۴- قطب احیای کمونیستی، فرانسه
۵- حزب چپ-کمونیست کمونیست‌ها مردم، ایتالیا
۶- گروه فعالین شیسو-اوندو ژاپن
۷- مقاومت مردم، مولدُوا

http://www.solidnet.org/greece-communist-party-of-greece/cp-of-greece-statement-of-communist-and-workers-parties-against-the-imperialist-military-attack-against-syria-en-ru-sp-ar