تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۶ اوت ۲۰۲۳

بیانیه حزب کمونیست آلمان

همبستگی با کمونیست‌های ونزوئلا!

 

حزب کمونیست آلمان علیه حملات دولت ونزوئلا تحت رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو به حزب کمونیست ونزوئلا قویاً اعتراض می‌کند.

دیوانعالی ونزوئلا در ۱۲ اوت تصمیم گرفت رهبری حزب کمونیست ونزوئلا را به دست اعضای مستعفی یا اخراج شده بسپارد. در برخی موارد، این افراد اعضای حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا- حزب حاکم هستند که در سال‌های اخیر به دلیل مسیر نولیبرالی دولت مورد انتقاد شدید حزب کمونیست ونزوئلا قرار گرفته است.

تلاش یک دادگاه بورژوازی برای صدور حکم پیرامون ساختار درونی حزب کمونیست مساوی با ممنوعیت یک حزب است. دارایی‌ها، ساختارها و آرم حزب در دست افرادی قرار می‌گیرد که عضو حزب کمونیست ونزوئلا نیستند. به این ترتیب، نظام قضایی ونزوئلا خود را به عنوان آلت دست اردوگاه امپریالیستی تبدیل می‌کند.

در نتیجه، حزب کمونیست ونزوئلا از امکانات تأثیرگذاری سیاسی خود محروم می‌شود، و یک رهبری متشکل از دست نشانده‌های حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا قرار است این تصور را ایجاد کند که کمونیست‌های ونزوئلا از مسیر دولت مادورو حمایت می‌کنند.

اما، تغییرات در قانون کاری که حزب کمونیست ونزوئلا در زمان هوگو چاوز با آن موافقت کرد،و بمعنای بهبود قابل‌توجهی برای جمعیت زحمتکش بود، و توافق برای ملی کردن شرکت‌های بزرگ در زمان مادورو به تعویق افتاد و متوقف شد. حزب کمونیست ونزوئلا شدیداً با این سیاست‌ها مخالفت کرده است. اکنون، حزب کمونیست ونزوئلا باید بهای آن‌را بپردازد. دولت قصد دارد با انتصاب رهبری که خود مناسب می‌داند برای یک حزب کمونیست، سرسخت‌ترین منتقدان مسیر آپورتونیستی خود را از میان بردارد.

کودتا علیه حزب کمونیست ونزوئلا را باید در بستر افول بلوک امپریالیستی دید. از ونزوئلایی که در آن، در آن زمان، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا تحت چاوز و حزب کمونیست ونزوئلا هنوز در مبارزه با فقر و استثمار با هم کار می‌کردند، آلبا، اتحادی از کشورهای آمریکای لاتین که بر حمایت متقابل، مبتنی بر همبستگی متمرکز بود، بیرون آمد. این ابتکار خاری در چشم ایالات متحده و باقی «غربِ ارزش‌ها» بود. دولت مادورو با حمله به حزب کمونیست ونزوئلا، در نهایت خود را تضعیف می‌کند. دولت مادورو همچنین موضع خود را در برابر حملات و تحریم‌های امپریالیستی تضعیف می‌نماید.

ما، به عنوان حزب کمونیست آلمان، همبستگی کامل خود را با رفقای حزب کمونیست ونزوئلا و با رهبری انتخابی آن‌ها اعلام می‌کنیم!

اِسن، ۱۴ اوت ۲۰۲۳

http://solidnet.org/article/German-CP-Solidarity-with-the-Communists-of-Venezuela/