تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: سایت حزب کمونیست ترکیه

جایی برای بدبینی وجود ندارد. ما پیروز خواهیم شد

کسانی که می‌خواهند مبارزه این مردم را در صندوق‌های رأی خلاصه کنند، از این پس ساکت شوند!

 

نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی قطعی شده است. البته، نمی‌توان گفت آنچه به عنوان نتیجه انتخاباتی ظهور نمود که به آن به مثابه تعیین‌کننده سرنوشت ترکیه اشاره می‌شد، امید به یک آینده روشن است.

با این حال،

تمام حقوق سیاسی مردم لغو شده است،

حق اعتصاب سلب شد،

امکانات مردم برای سازماندهی غصب شده است،

با اتحاد دولت و اپوزیسیون اراده مبارزه شکسته شد،

به دیگر سخن، آیا ممکن بود مردمی که از راه‌های مختلف خلع‌سلاح شده بودند در برابر این تاریکی بزرگ پیروز شوند؟

آیا در برابر دولتی که برای ۲۰ سال قدرت خود را از طریق سرکوب طبقه کارگر و فقرا، از طریق حمله به ارزش‌های جمهوری حفظ کرده بود، بدون دست زدن به ستون‌هایی که آن قدرت بر آن‌ها بنا شده بود، بدون دعوت به سکولاریسم، بدون دعوت به استقلال، بدون دعوت به ملی کردن، هیچ پیروزی بدست آورد؟

شکست اردوغان یک احتمال واقعی بود. اگر این احتمال محقق نشد، دلیل را نباید در شکست ناپذیری اردوغان، بلکه در روش سیاسی اپوزیسیون جست‌وجو کرد که موضع ضد اردوغانی مردم را تغییر شکل می‌دهد و از بین می‌برد. نیروهای نماینده کارگران نمی‌توانند در فضای سیاسی فلج شده با محصور شدن در صندوق‌های رأی پیروز شوند.

امید در صندوق رأی نمی‌گنجد. کسانی که می‌خواهند مبارزه این مردم را در صندوق‌های رای بگنجانند، از این پس ساکت شوند!

بگذارید دوباره یادآر شویم که اردوغان ضعیف و محکوم به شکست است. مادام که مردم ما، مانند ده سال پیش (مقاومت گزی-۲۰۱۳) برای بپاخاستن اعتماد به نفس داشته باشند.

حزب کمونیست ترکیه از زحمتکشان می‌خواهد که در صفوف سکولاریسم، استقلال و سوسیالیسم نه تنها علیه دولت حزب عدالت و توسعه، بلکه علیه تمامی راه‌حل‌های بورژوایی و آپوزیسیون‌های جعلی سازماندهی کنند. جایی برای بدبینی وجود ندارد.

این کشور از آن ماست و ما مطمئناً پیروز خواهیم شد!

۲۸ مه ۲۰۲۳

https://www.tkp.org.tr/en/agenda/the-statement-by-tkp-central-committee-after-the-second-round-of-the-presidential-elections-there-is-no-room-for-pessimism-we-will-be-victorious/