تاریخ نشان داده است که «قانون جنگل» بر روابط بین‌الملل حاکم است، قانونی که «به ایالات متحده و شرکای آن اجازه می‌دهد از طریق عملیات نظامی کوبنده کشورهای ضعیف را سپر بلای خود کنند.» بیانیه می‌گوید «رژیم صدام حسین در عراق و رژیم قذافی در لیبی پس از آن‌‌که از شالوده‌های لازم برای فن‌آوری اتمی محروم شدند و با میل خود برنامه‌های اتمی را کنار گذاشتند، به فشارهای ایالات متحده و غرب که قصد تغییر رژیم داشتند، گردن نهادند»، و می‌افزاید از آن رویدادها باید یک «ترس تلخ» گرفت.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: روسیه امروز
۹ ژانویه ۲۰۱۶

«عدالت بمب هیدروژنی»: کره شمالی نابودی عراق و لیبی را بمثابه توجیه بازدارنگی مطرح می‌کند

 

کره شمالی تولید «بمب هیدروژنی کوچک‌شده» را که این هفته آزمایش شد بمثابه یک سلاح تأمین‌کننده ثبات ستوده است، سلاحی که بمثابه بک بازدارنده در مقابل هر حمله‌ای که بخواهد ملت را در مسیر لیبی و عراق قرار دهد خدمت خواهد کرد.

دولت کمونیست گفت که «تلاش و فن‌آوری بومی» به ملت کمک کرد به خانواده دولت‌های اتمی ملحق گردیده، قادر شود از حاکمیت خود دفاع نماید و نیروهای «متخاصم» را از حملات احتمالی بازدارد.

خبرگزاری KCNA گفت: «آزمایش بمب هیدروژنی توسط جمهوری دموکراتیک خلق کره اقدامی بود برای دفاع از خود برای پاسداری کامل از حاکمیت کشور و حقوق حیانی ملت در برابر تهدید و باج‌خواهی فزاینده اتمی توسط نیروهای متخاصم، و  برای تضمین مطمئن صلح در شبه جزیره کره و امنیت منطقه.»

بیانیه می‌گوید تولید سلاح اتمی برای تضمین جلوگیری از مداخله ایالات متحده در امور داخلی کره شمالی ضروری بود. تاریخ نشان داده است که «قانون جنگل» بر روابط بین‌الملل حاکم است، قانونی که «به ایالات متحده و شرکای آن اجازه می‌دهد از طریق عملیات نظامی کوبنده کشورهای ضعیف را سپر بلای خود کنند.»

پیونگ‌یانگ بازدارندگی اتمی را «قوی‌ترین شمشیر پُربها» در پاسداری از صلح و امنین نامید. کره شمالی با اشاره به تجاوز ناتو بسرکردگی ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و به لیبی در سال ‌ ۲۰۱۱ استدلال کرد داشتن سلاح‌های اتمی توسط این کشورها در آن‌زمان می‌توانست مانع انهدام آن‌‌ها بشود.

بیانیه می‌گوید «رژیم صدام حسین در عراق و رژیم قذافی در لیبی پس از آن‌‌که از شالوده‌های لازم برای فن‌آوری اتمی محروم شدند و با میل خود برنامه‌های اتمی را کنار گذاشتند، به فشارهای ایالات متحده و غرب که قصد تغییر رژیم داشتند، گردن نهادند»، و می‌افزاید از آن رویدادها باید یک «ترس تلخ» گرفت.

پیونگ‌یانگ در پاسخ به محکومیت بین‌المللی آزمایش اتمی روز چهارشنبه گفت درخواست از جمهوری دموکراتیک خلق کره برای از بین‌بردن برنامه انمی خود یا متوقف‌کردن توسعه آن «احمقانه» خواهد بود.

کره شمالی با از بین بردن برنامه اتمی خود موافقت کرده است با این شرط که «ایالات متحده سیاست خصمانه خود را نسبت به جمهوری دموکراتیک خلق کره متوقف کند و نیروهای تجاوزگر امپریالیستی در عرصه بین‌المللی از مداخله در حاکمیت خلق‌ها  با استفاده از زور دست بردارند.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n6ve8y3