تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲

بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه‌ای حمله مقامات پلیس ونزوئلا به تظاهرات کارگران در کاراکاس را محکوم کرد و همبستگی خود را با حزب کمونیست ونزوئلا جنبش و کارگری – مردمی این کشور اعلام کرد.

دست‌ها از کمونیست‌های ونزوئلا کوتاه!
همبستگی با حزب کمونیست ونزوئلا و جنبش کارگری – مردمی ونزوئلا

 

روز پنج‌شنبه ۲۱ ژوئیه، پس از پایان تظاهرات کارگران در کاراکاس علیه سیاست کاهش دستمزد بوسیله دولت سوسیال دموکرات «حزب سیوسیالیست متحد ونزوئلا»، نیروهای پلیس به کمونیست‌های ونزوئلا – که در تظاهرات شرکت داشتند – در خارج از مقر حزب خود در کاراکاس حمله کردند و رفیق آنجل کاستیلو را ربودند، درعین‌حال، آدلیدا زرپا، عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، نیز در این حمله خشونت‌آمیز مجروح شد. این واقعیت که آنجل کاستیلو در صبح روز ۲۲ ژوئیه و در پی اعتراض‌ها آزاد شد، ماهیت غیرقابل قبول این حمله را نفی نمی‌کند.

حزب کمونیست یونان این حادثه جدید تشدید سرکوب علیه حزب کمونیست ونزوئلا را محکوم می‌کند و از دولت ونزوئلا می‌خواهد که فوراً همه حملات خشونت‌آمیز و ضد کمونیسم علیه حزب کمونیست ونزوئلا را متوقف نماید. ما بار دیگر همبستگی خود را با حزب کمونیست و جوانان کمونیست ونزوئلا و مبارزه آن‌ها برای دفاع از منافع طبقه کارگر و مردم‌شان اعلام می‌کنیم.

بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

http://www.idcommunism.com/2022/07/kke-hands-off-communists-of-venezuela.html

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yc6mez23