اگر مفهوم دموکراسی تا این حد در روان مردم حک شده است، آیا می‌توانیم از آن به مثابه یک ابزار کار برای جلب توجه مردم استفاده کنیم؟ تا به آن‌ها امکان بدهد در تلاش خود برای ایجاد یک جامعه نوین احساس امنیت نمایند؟ آیا می‌توانیم در زبان‌مان از واژه دموکراسی بیش‌تر استفاده کنیم، مانند عبارت «دموکراسی در محل کار»، «مسکن عمومی دموکراتیک»، «خدمات بهداشتی رایگان و دموکراتیک» و «نظام آموزشی رایگان و دموکراتیک»؟ از زره‌ بورژوا – دموکراتیک علیه آن‌ها استفاده کنید، مضمون بورژوایی دموکراسی و آزادی را تغییر دهید.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: صدای سوسیالیستی
نویسنده: بِری موری
۴ اکتبر ۲۰۲۲

دموکراسی و آزادی: وسیله‌ای برای پرولتاریا؟

 

واژه «دموکراسی» (از یونانی دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای قدرت) مطمئناً پرکاربردترین و مورد سوء استفاده‌ترین کلمه در دنیای سیاست – به ویژه سیاست بورژوایی است. از این واژه برای اشاره به هر آنچه که قدرت سرمایه‌داری می‌خواهد به کار می‌رود.

دمکراسی می‌تواند به معنای صلح باشد؛ می‌تواند به معنای جنگ، مرگ و ویرانی باشد. دمکراسی می‌تواند به معنای فقر (فقیر اما «دموکراتیک» و «آزاد») یا ثروت باشد؛ از آن برای توصیف «نظم جهانی» یا «آزادی» و حتا تغییر رژیم استفاده می‌شود.

تخریب آب و هوای ما نیز به نام دموکراسی توجیه می‌شود. هر چیزی که مناسب سرمایه‌داری است را می‌توان به نام «دموکراسی» آن‌ها توجیه کرد. دمکراسی یک ابزار بسیار انعطاف‌پذیر و قدرتمند در دست قدرت است.

دمکراسی برای مردمی که از «دموکراسی» نئولیبرال بورژوایی رنج می‌برند، یک وعده‌ دروغین «بهبود اوضاع» را در بر دارد. اگر نفسمان را به اندازه کافی حبس کنیم و برای همیشه در برابر «رهبران» خود سجده کنیم، به سرزمین موعود ثروت و خوشبختی – به شایسته‌سالاری – خواهیم رسید.

همه واژه دموکراسی را دوست دارند. دمکراسی جالب، خوب و منصفانه به نظر می‌رسد؛ یک حال و هوای عدالت و خیراندیشی، وضعیت مرموزی آن‌را احاطه کرده است. می‌توان از آن برای سطح بالا نشان دادن مناظرات و یک بخش حیاتی از زندگی انسان، مانند غذا، آب یا هوا استفاده کرد. گویی هیچ انسان متمدنی نمی‌تواند بدون آن زندگی کند (یا اجازه داشته باشد زندگی کند). و با این حال ما بدون آن زندگی می‌کنیم. یا حداقل ۹۹ درصد جمعیت بدون آن زندگی می‌کند.

و ما در چپ هر قدر سعی می‌کنیم توده مردم را متقاعد نماییم که دموکراسی وجود ندارد، آن‌ها به این گوش نمی‌دهند. به نظر می‌رسد که اکثریت قابل توجهی نمی‌توانند پیوند بین ثروتمندان و آنچه را که به عنوان دموکراسی جا زده می‌شود، درک کنند. و اگر این را درک کنند، فکر می‌کنند که نمی‌توانند کاری برای تغییر آن انجام دهند. حتا بدتر از آن، اکثریت فکر می‌کنند که این کار آن‌ها نیست بلکه کار «رهبران» است.

بنابراین، اگر مفهوم دموکراسی تا این حد در روان مردم حک شده است، آیا می‌توانیم از آن به مثابه یک ابزار کار برای جلب توجه مردم استفاده کنیم؟ تا به آن‌ها امکان بدهد در تلاش خود برای ایجاد یک جامعه نوین احساس امنیت نمایند؟ آیا می‌توانیم در زبان‌مان از واژه دموکراسی بیش‌تر استفاده کنیم، مانند عبارت «دموکراسی در محل کار»، «مسکن عمومی دموکراتیک»، «خدمات بهداشتی رایگان و دموکراتیک» و «نظام آموزشی رایگان و دموکراتیک»؟ از زره‌ بورژوا – دموکراتیک علیه آن‌ها استفاده کنید، مضمون بورژوایی دموکراسی و آزادی را تغییر دهید.

واژه آزادی یکی دیگر از اصطلاحات بدنام است. چرا ما نتوانیم آن واژه را نیز بکار بندیم؟ آزادی دموکراتیک به عدالت اجتماعی؛ به یک ایرلند سوسیالیست؛ به دموکراسی و آزادی بر محدودیت قیمت انرژی و مواد غذایی؛ آزادی دموکراتیک برای داشتن زندگی کامل، درست همانطور که ثروتمندان می‌توانند. آزادی دموکراتیک برای داشتن ابزار تولید و توزیع. زحمتکشان باید از معنای واقعی دموکراسی و آزادی، و این‌که این برای آن‌ها یک معنا و واقعیت روزانه دارد، آگاه شوند.

برای چپ تنها صحبت از سوسیالیسم و کمونیسم کافی نیست: نیاز است که مردم از طریق زندگی در دنیای واقعی، آن‌گونه که آن را تجربه می‌کنند، با آن وارد رابطه کاری شوند.

به نظر می‌رسد که دردسرهای کنونی سرمایه‌داری بستر حاصلخیزی را برای کسانی که بیش‌ترین رنج را خواهند دید، فراهم می‌کند، تا شروع به درک این موضوع نمایند که جهان دیگری ممکن است. و مهم‌تر از آن، آن‌ها در این تغییر نقش دارند. ما باید قبل از هر چیز به کاهش قدرت رهبری جعلی کمک کنیم و در نهایت شرایطی را بیافرینیم که پرولتاریا شروع به درک این موضوع نماید که آن‌ها قدرت تغییر واقعی هستند.

آیا رفقا دقت خواهد کرد که ما با واژه‌های دموکراسی و آزادی مردم ایرلند را به ساختن و تأسیس یک جمهوری کارگری ترغیب نماییم؟ آیا دلیلی وجود دارد که ما نتوانیم «مهمات واژه‌های» بورژوازی را علیه آن‌ها برگردانیم؟

آری، بطوری که سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها هم جانیدار دموکراسی و آزادی دیده شوند!

https://socialistvoice.ie/2022/10/democracy-and-freedom-a-vehicle-for-the-proletariat/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ep7e53zx