تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم

 

از مقايسه‌های فضايی ميان سودان و ايران در اين اعلاميه که بگذريم، جای رهنمودهای «داهيانه» کميته مرکزی ‏حزب تودۀ ايران به رفقای سودانی واقعاً خالی است که به آن‌ها بگويند:‏
انتخابات را اول تحريم کنيد. در انتخابات بعدی از کانديداهای ‏«مستقل» ‏ حمايت کنيد. اگر نشد، دنبال يک کانديدای ‏‏«معتدل» بگرديد. و در نهايت، «جنبش سبز» را در سودان پيدا کنيد و اگر آنجا هم رييس تشخيص مصلحت نظام ‏يا رييس مجلس خبرگانی وجود داشت، ببينيد وی چه کسی را عَلَم می‌کند، بعد به او رأی دهيد. برای اعضا و ‏هوادارانتان هم توضيحی نمی‌خواهد بدهيد که چرا از سياست تحريم مطلق انتخابات به سياست دفاع مطلق ‏روی آورده‌ايد. (آن هم با وجود ولايت مطلقه فقيه)‏

از دخالت و آتش‌افروزی امپرياليست‌های آمريکايی و  اروپايی هم در سودان، مانند بسياری از موارد ديگر صحبتی ‏به ميان نياوريد، زيرا بايد رژيم حاکم را به همان اندازه، اگر نه بيش‌تر، به اندازۀ امپرياليست‌ها محکوم کرد و فاصله ‏برابر را با هر دو طرف حفظ نمود!‏

يا اصلاً چرا راه دور برويد، داروی حزب کمونيست عراق را برای رفقای سودانی تجويز کنيد و يکدفعه بگوييد: ‏خلاص!‏

***

نامه مردم، شمارۀ ٨۴۶‏

بیانیه حزب توده ایران در همبستگی با حزب کمونیست سودان

 

‏به کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان، خارطوم – سودان

رفقای گرامی،
در چند ماه اخیر اخبار نگران کننده‌ای در مورد رخدادهای سیاسی سودان به کمیته مرکزی حزب توده ایران ‏رسیده است. ما گزارش‌های نگران کننده‌ای دریافت کرده‌ایم که مؤید تلاش‌های دولت سودان به سرکوبِ پیکار ‏مردم سودان و نیروهای ترقی‌خواه در راه حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. همان‌طور که ‏می‌دانید، و از آنجا که آنچه در سودان می‌گذرد از لحاظ جنبه‌های اساسی و مهم آن شباهت‌های ‏زیادی به رخدادهای کشور ما در سی سال گذشته دارد، حزب توده ایران رویدادهای کشور شما را از ‏نزدیک دنبال کرده است و می‌کند.

به نظر ما، رژیم سودان با مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آن کشور طوری عمل کرد تا ‏خواست‌های مردم ره به جایی نَبَرَد و نتایج مهندسی شده مطلوب خود را به دست آورد. درود به حزب ‏کمونیست سودان که آن انتخابات دروغین را یکسره و قاطعانه طرد و آن را تحریم کرد. حزب توده ایران ‏با نگرانی شاهد آن است که از زمان انجام انتخابات در اوائل اردیبهشت [حدود ۲ ماه پیش]، رژیم سودان دستگاه ‏سرکوب خود را به کار گرفته است تا بار دیگر نیروهای ترقی‌خواه و سندیکاها، و به‌ویژه حزب کمونیست سودان، ‏را به طور سازمان یافته‌ای هدف حمله قرار دهد.

حزب توده ایران، کارزار ترور و سرکوبی را که رژیم سودان بر ضد کمیته اعتصاب پزشکان به راه انداخته است ‏محکوم می‌کند. ما نسبت به وضعیت رهبران شاخص اعتصاب، از جمله دکتر الهادی بخیة، که در بازداشت به سر ‏می‌برند و تحت شکنجه قرار دارند، به شدت نگرانیم. حزب توده ایران ضمن ابراز نگرانی شدید خود نسبت به ‏سلامت ایشان، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و دیگر زندانیان سیاسی در سودان است.

حزب توده ایران تلاش‌ نیروهای امنیتی دولت سودان که به منظور سنگ‌اندازی در راه فعالیت‌های حزب برادر ‏کمونیست سودان از طریق ارعاب و سرکوب، صورت می‌گیرد محکوم می‌کند. ما اقدام این نیروهای امنیتی در ‏اعمال سانسور بر نشریات حزب کمونیست سودان، از جمله المیدان، ارگان مرکزی آن، را به شدت تقبیح ‏می‌کنیم. حزب توده ایران دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان سندیکایی، و سیاستمداران ترقی‌خواه ‏توسط رژیم سودان را قاطعانه محکوم می‌کند. ما آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی را که از ‏ابتدایی‌‌ترین حقوق بشر، از جمله حق دسترسی به وکیل مدافع و امکان دفاع آزادنه از خود در دادگاه محروم ‏هستند، خواهانیم.

حزب توده ایران حمایت صریح خود از حزب کمونیست سودان و همبستگی خود با آن حزب برادر در پیکار ‏اصولی‌اش در راه بازیابی و استقرار صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در سودان را اعلام می ‏‏‌دارد. ما از کارزار بین‌المللی به منظور تأمین و تضمین حقوق دموکراتیک همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات، و ‏به‌ویژه حزب کمونیست سودان، برای فعالیت آزاد و کارساز در راه منافع زحمتکشان سودان، حمایت می‌کنیم.

حزب توده ایران به روابط برادرانه و انترناسیونالیستی خود با حزب کمونیست سودان می‌بالد. ما مجدداً بر ‏همبستگی پیکارجویانه خود با آن حزب برادر در مبارزه با استبداد، جنگ و نیروهای ارتجاعی، و در راه صلح، ‏دموکراسی و عدالت اجتماعی تأکید می‌کنیم.

با درودهای رفیقانه
کمیته مرکزی حزب توده ایران
‏۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۱۰)‏