تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: حزب کمونیست ترکیه
۱۹ مه ۲۰۲۳

بیانیه حزب کمونیست ترکیه پیرامون دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

به پای صندوق‌های رأی بروید، به اردوغان «نه» بگویید

 

بیست سال است که این کشور بوسیله یک دولت تحت حمایت سرمایه‌داران، جناح‌ها و فرقه‌ها، باندها و کشورهای امپریالیستی اداره می‌شود. بیست سال است که زنان، جوانان، کارگران و میهن‌پرستان این کشور در برابر این حکومت خودکامه مقاومت می‌کنند.

«اتحاد ملت» به مردمی که ۲۰ سال است در برابر استثمار، بی‌عدالتی و ستم دولت حزب عدالت و توسعه مقاومت می‌کنند، بی‌وقفه می‌گوید: «این را به ما بسپارید؛ ما آن‌را در پای صندوق‌های رأی حل خواهیم کرد.» سال‌ها از این گفتمان برای محدود کردن عمل سیاسی کارگران به پای صندوق‌های رأی استفاده ‌شد. این کافی نبود؛ آن‌ها حتی رأیی که ما داده بودیم را نیز از بین بردند. رأی ما را بجای یک انتخاب درباره سرنوشت کشور و آینده ما، به یک فرمول ریاضی تبدیل کردند.

نتیجه معادله آن‌ها برای پارلمان این بود که اعضای سابق حزب عدالت و توسعه، راست‌ها، فاشیست‌ها، زن‌ستیزان و مرتجعین اکثریت را تشکیل دادند. نتیجه انتخابات در شب ۱۴ مه به خوبی نشان داد که نمی‌توان حتا یک جنبه از مبارزه در این کشور، از جمله صندوق رأی را به دست «اتحاد ملت» سپرد. به دیگر سخن، بار دیگر وظیفه بر دوش کارگران، میهن‌پرستان، زنان، جوانان و میلیون ها نفری افتاده است که در این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

رویاها، امیدها و باور به روزهای خوبِ آینده بزرگ‌تر از نتیجه صندوق‌های رأی است. اما اگر قرار باشد اردوغان در این کشور در صندوق‌های رای دفن شود، این ما کارگران هستیم که این کار را انجام خواهیم داد، نه «اتحاد ملت» که با یک سخنرانی در بالکن منحل شد. سرنوشت این کشور نه با فرمول‌ها و محاسبات ریاضی، بلکه بدست زنان، جوانان و کارگرانی که تسلیم تاریک‌اندیشی حزب عدالت و توسعه نخواهند شد، تعیین خواهد شد. میلیون‌ها نفر که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، نگران آینده خود هستند، آن‌هایی که جانبدار سکولاریسم، میهن‌پرستی، برابری هستند، آن‌هایی که زیر بار قرض به این نظام قرار دارند، بپا خواهند خاست و کاری را که اپوزیسیون ناتوان بورژوازی در انجام آن ناکام مانده است، به پایان خواهند رساند. در ۲۸ مه، هر رأی علیه اردوغان، صرف‌نظر از نتیجه، به از خون رفتن از حزب عدالت و توسعه کمک خواهد کرد.

ما پای صندوق‌های رأی خواهیم رفت، اردوغان را کنار خواهیم زد و با همه کسانی که در ایجاد این روزهای سیاه سهم داشتند، تسویه حساب خواهیم کرد. این فقط آغاز راه است، به مبارزه ادامه دهید…

https://www.tkp.org.tr/en/agenda/go-to-the-ballots-say-no-to-erdogan/